2006-2010-cu illərdə neft hasilatı və emalı ilə məşğul olan şirkətlərin siyahısı:

Yuxarı