Kredit (sonradan kredit - kreditdən kredit - kredit) - tərəflərdən birinin digər tərəfdən dərhal pul və ya digər resursları geri qaytarmadığı iqtisadi əlaqələr, lakin gələcəkdə geri qaytarma (ödəmə) təmin etmək və ya geri qaytarmağı vəd edir. Əslində, kredit iqtisadi öhdəliyin hüquqi qeydiyyatıdır.
 
Kredit münasibətləri müxtəlif formalarda verilə bilər: kommersiya krediti, bank krediti, kredit, lizinq, faktoring və s.
 
Kreditin müəyyənləşdirilməsinin digər variantları [1]:

Yuxarı