İş yerlərinin işəgötürmə şəraitləri üzrə sertifikatlaşdırılması əsas məqsədi müəyyən bir iş yerində iş şəraitinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi, əmək şəraitinə uyğun olaraq kompensasiyanın növü və məbləğinin müəyyən edilməsi və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin planının hazırlanmasıdır.

Yuxarı