İpoteka - girov qoyulmuş əmlakın borclu tərəfindən saxlanılması və istifadəsində qaldığı və borclu tərəfindən öhdəliyin borclu tərəfindən icra edilməməsi halında, bu əmlakın satışından razı qalmaq hüququ əldə edən girov formalarından biridir.
 
"İpoteka" və "ipoteka kreditləşməsi" konsepsiyasını fərqləndirmək lazımdır. İkinci halda, kredit bank tərəfindən daşınmaz əmlakın təhlükəsizliyi üzrə verilir. İpoteka krediti - ipoteka sisteminin tərkib hissələrindən biridir. Əmlakın alınması üçün kredit alındıqda əmlakın özü alınır və krediti geri qaytarmanın təminatı kimi banka ipoteka (girov) verilir.

Yuxarı