İthalat - İthalat - idxal, gətirmək, digər yunan ἐμπορια iondan gətirmək - mallar, ticarət (əsasən xarici), ticarətə səyahət - malların, işlərin, xidmətlərin, və buna oxşar bir ölkənin gömrük ərazisinə və ya yenidən ixrac etmək öhdəliyi olmadan xaricdən bir ölkəyə göndərilir.
 
Yenidən idxal - əvvəldən ixrac edilən, lakin işlənməmiş malların idxalı. İxrac ölkəsi - malların təyinat ölkəsi; ixrac ölkəsi - malların mənşə ölkəsi.

Yuxarı