Gübrələr torpağın xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq, bitki qidalanma, məhsuldarlığı artırmaq üçün istifadə olunan maddələrdir. Onların təsiri, bu maddələrin bitkilərin onların normal inkişafı və inkişafı üçün zəruri olan bir və ya daha çox kasıb kimyəvi maddələrlə təmin etməsi ilə bağlıdır.
Mənbə: https://moybiznes.org/proizvodstvo-udobrenij

Yuxarı