Geodeziya işləri tikinti işlərinin vacib hissəsidir. Onlar yeraltı mərhələsinin tikinti və mühəndislik tədqiqatlarına istinad edilir. Geodeziya işlərinə rəsmlər və tikinti sahələrində ölçmə, hesablama və dizayn işləri daxildir. Nəticədə, obyektin obyektin dəqiqləşdirilməsi, layihə şərtlərinə uyğun olaraq, habelə qaydaların tələblərinə uyğun olaraq yerləşdirilə bilər.

Yuxarı