Fitnes, şəkillərin yaxşılaşdırılması və s. Nail olmaq məqsədi güdən fiziki təlimlər sistemi.

Yuxarı