Bank depoziti (və ya bank əmanəti) - əmanətlə maliyyə əməliyyatları zamanı yaranan faizlər şəklində gəlir əldə etmək üçün şəxsin kredit təşkilatına köçürdüyü pul məbləği

Yuxarı