•  
  • Rehber rehberlik, rehber, müşayiət edən turistlər və sightseers və araşdırdıqları yerləri izah edir.
  • Kılavuzluq kitabçası, maraq yerləri, sərgilər, muzeylər üçün bələdçi, bəzən biblioqrafik göstəricilərin adı [1].
  • Bələdçi - XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Belçika ordusunun xüsusi süvari birlikləri olan təlimatçıların əsgərləridir. 1915-ci ilə qədər xüsusi forma var idi, ondan sonra yalnız qırmızı toqquşmalar şəhərə məxsus olduqlarını göstərdi [2].
  • Təlimat əsas teleskopla eyni qurğuda quraşdırılmış teleskopdur və dəqiq rəhbərliyi (rəhbərliyi) nəzərdə tutur.
  • GUIDE - qatarların yerinə yetirilmiş hərəkət planı. Dəmir yolunun tənzimlənməsini göndərmək üçün əsas vasitələrdən biri
  • Yuxarı