Yolları örtmək üçün ən populyar material şübhəsiz asfaltdır. Bu, ilk növbədə özünə məxsus fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Asfaltdan bir yol səthi kimi istifadə etmək, praktik və asan həlldir. Asfalt özü ətraf mühitin təsirlərinə qarşı olduqca davamlıdır və yüksək aşınma müqavimətinə malikdir.

Yuxarı