Fiziki cisim, məkan boyunca yayılabilən bir maddə, onu bərabər doldurur.

Yuxarı