Polietilen istehsalı metodları. Yüksək təzyiqli polietilen (LDPE), aşağı təzyiqli polietilen (HDPE), orta təzyiqli polietilen (PSD), xətti yüksək təzyiqli polietilen (HDPE). Camelot Plast.

Yuxarı