Kərpic istehsalı, yeni yaşayış, sənaye və biznes obyektlərinin tikintisinə olan tələbatdan asılı olaraq hər zaman tələb olunduğu üçün, tikintinin çox vacib və populyar bir sahəsidir. Əvvəlcə kərpic istehsalı, olduqca çətin bir prosedur idi, çünki kərpic əllə hazırlanmışdı. Lakin tədricən texnologiya təkmilləşdirilmiş və bu gün istehsalçıları müxtəlif növ kərpic istehsalı üçün yeni, tam avtomatlaşdırılmış üsullar və kompozisiyalara malikdirlər.

Yuxarı