Benzen yüngül karbohidrogenlərin yanma qarışığıdır və qaynama nöqtəsi +33 ilə 205 ° C arasındadır (çirklərə görə). Sıxlıq 0,71 q / sm3-dir. Kalorifik dəyəri təxminən 10,200 kkal / kq (46 MJ / kq, 32,7 MJ / litr) təşkil edir. Dondurma nöqtəsi -72 ° C xüsusi əlavələr istifadə edildikdə.

Yuxarı