Kilidli qapını xüsusi bir mənzilə bağlayan Domofon.

Yuxarı