Su təmizləmə qurğuları

 

Müalicə müəssisələri ətraf mühitə çirkləndirən sənaye, kənd təsərrüfatı və məişət tullantılarının təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş mühəndislik və texniki konstruksiyalar və qurğulardır.

Yuxarı