Qablaşdırma (yeşiklər)

 

Qablaşdırma - idxal, saxlama və istifadəsi (qablaşdırılması) zamanı malların və xammalların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunan maddələr, materiallar və qurğular; həm də prosesin özü və maddələrin hazırlanmasına istiqamətli bir sıra fəaliyyətlər.

Yuxarı