Traktor

 

Kənd təsərrüfatı maşınları, məsələn, çəkmə üçün özüyeriyən maşın.

Yuxarı