Sığorta - şəxslər və hüquqi şəxslər (sığortaçılar) tərəfindən ödənilən sığorta ödənişlərindən (sığorta mükafatı) yaranan nağd pul vəsaitləri (sığorta fondları) hesabına müəyyən hadisələr (sığorta hadisələri) baş verdikdə əmlakın maraqlarını qorumaq üçün əlaqələr (sığortaçı və sığortaçı arasında).
 
Sığorta (sığorta işi) geniş mənada müxtəlif növ sığorta fəaliyyətlərini (sığortanın özü, ya da birincil sığorta, təkrarsığorta, birgə sığorta, qarşılıqlı sığorta) daxildir.

Yuxarı